Jeongdam สาหร่ายดิบ กิมบับ

ในระบบมาตรฐานเดียวกันที่ประมวลผลสาหร่ายแห้งโดยตรง (สาหร่ายดิบ) ไปยังสาหร่าย gimbap รับประกันรสชาติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สำหรับสาหร่ายอบนั้นได้นำเอารสชาติที่เข้มข้นและเป็นธรรมชาติออกมาโดยใช้สาหร่ายที่ผลิตในปีเดียวกัน น้ำหนักแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และสาหร่ายกิมบับในท้องถิ่นและสาหร่ายซูชิเพื่อการส่งออก

Jeongdam Roasted Gimbap seaweed

สาหร่ายทะเลแห้ง 100%

Buy from

More Products