ยากิ ซูชิ โนริ

ในการเน้นย้ำถึงความเป็นเลิศของสาหร่ายเกาหลี SCDD ใช้ระบบมาตรฐานเดียวกันที่แปรรูปสาหร่ายแห้ง (สาหร่ายดิบ) ไปเป็นสาหร่ายซูชิเพื่อการส่งออกโดยตรง และรับประกันรสชาติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สำหรับยากิ ซูชิ โนริ รสชาติที่เข้มข้นและเป็นธรรมชาตินั้นถูกนำออกมาโดยใช้สาหร่ายที่ผลิตในปีเดียวกัน น้ำหนักแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ และเหมาะสำหรับอาหาร เช่น ซูชิ โรล และโอนิกิริ

ยากิโนริ สาหร่ายห่อข้าวซูชิ 

สาหร่ายทะเลแห้ง 100%

Buy from

More Products